Aktualnie obowiązujące przepisy budowlane wymagają od inwestora zapewnienia odpowiednich parametrów wytrzymałościowych poszczególnym elementom budynku, tak aby w razie wybuchu pożaru nie doszło do katastrofy budowlanej ze względu na ogromne oddziaływania termiczne. Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji wewnętrznych i zewnętrznych wykonanych ze stali stali i innych materiałów to jedna ze specjalności naszego przedsiębiorstwa – dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży jesteśmy w stanie optymalnie dobrać: farby pęczniejące, natryski ogniochronne oraz obudowy płytowe do danego obiektu i jego przeznaczenia.

Farby pęczniejące stosowane są jako zabezpieczenie przeciwpożarowe do konstrukcji stalowych pozwalające uzyskać klasę odporności ogniowej R15-R60, przy zachowaniu estetyki konstrukcji. W nałożonej farbie, pod wpływem temperatury pożarowej następują reakcje chemiczne, których rezultatem jest warstwa ochronna na powierzchni elementu tworząca realną barierę antyogniową.

Natryski ppoż. jako zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych i żelbetowych, stosowane są podczas budowy ze względu na nieinwazyjność, brak ingerencji w masę konstrukcji oraz skuteczną ochronę powierzchni elementów. Proszek ognioochronny posiada właściwości wzmacniające odporność ogniową części budowlanych, przy czym forma (natrysk) w jakim jest podawany, zapewnia wysoką szczelność nałożonej warstwy.

Obudowa ścian, przegród i osłon z płyt ogniochronnych jest kolejnym z rodzajów zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji stalowych i żelbetowych. Płyty i osłony zawierają w swej budowie gips w którym znajduję się ok. 20% wody. Podczas pożaru, woda przyjmuje duże ilości ciepła i sprawia, że konstrukcja jest bardziej wytrzymała na promieniowanie cieplne przez czas do kompletnego wyparowania wody. Takie zabezpieczenie przeciwpożarowe z płyt może być wykorzystane również jako sufit podwieszany chroniąc strop oraz poprowadzone okablowanie pomiędzy sufitem podwieszanym, a stropem.

Wykonane przez nas zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji spełnią swoją funkcję również w budynkach, gdzie obowiązują szczególnie wysokie wymagania w kwestii zapewnienia ochrony przeciwpożarowej: np. w zakładach przemysłowych, których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!