Aby zagwarantować bezpieczeństwo w miejscu pracy, zadbać należy o stosowne rozmieszczenie gaśnic. 

W ten sposób zyskać można szansę na szybkie ugaszenie ognia oraz walkę z pożarem do momentu przybycia straży pożarnej. 

Grupy pożarów a rodzaje gaśnic 

Gaśnice, jakie znajdować będą się w miejscu pracy powinny być dopasowane do gaszenia grup pożarów, które mogą potencjalnie wybuchnąć w danym obiekcie. Do czynienia możemy mieć z następującymi rodzajami urządzeń tego typu: 

  • A — gaśnice przeznaczone do gaszenia materiałów stałych, przeważnie pochodzenia organicznego, których spalanie zachodzi wraz z powstawaniem żarzących się węgli. 
  • B — gaśnice służące do gaszenia cieczy oraz materiałów stałych topiących się. 
  • C — gaśnice do gaszenia gazów. 
  • D — gaśnice do gaszenia metal. 
  • E — gaśnice do gaszenia urządzeń elektrycznych. 
  • F — gaśnice do gaszenia tłuszczów oraz olejów w urządzeniach kuchennych. 

Ciężar środka gaśniczego a metraż danego pomieszczenia 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 1 jednostka masy środka gaśniczego 2 kg znajdującego się w gaśnicach przypada na każde 100 m2 strefy pożarowej w obiekcie, która nie jest chroniona stałym urządzeniem gaśnicy, zakwalifikowanej do jednej z kategorii zagrożenia ludzi — ZL I, ZL II, ZL III czy ZL V, produkcyjnej oraz magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego, które przekracza 500 MJ/m2 oraz zawierającej pomieszczenie zagrożenie wybuchem. 

Rozmieszczenie gaśnic 

Osobą, która odpowiada za właściwe rozmieszczenie gaśnic w miejscu pracy jest pracodawca. Znajdować powinny się one w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych, takich jak wejścia oraz wyjścia z budynków, korytarze czy klatki schodowe oraz miejscach, które nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne lub działanie źródeł ciepła (są to między innymi grzejniki oraz piece). W budynkach wielokondygnacyjnych, gaśnice muszą być rozmieszczone w tych samych miejscach na każdym z pięter (o ile pozwalają na to warunki). Rozmieszczając gaśnice w budynku, pamiętać należy także o tym, by ch odległość od miejsca, w którym może przebywać człowiek nie była większa niż 30 m. Dodatkowo, zagwarantować należy do nich dostęp o szerokości nie mniej niż 1 m.