Uzupełnieniem dla każdej instalacji wykonywanej w budownictwie jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez ściany lub inne przegrody pożarowe (oddzielenia pożarowego). Jest to kluczowy element mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w przypadku pożaru. Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych mają za zadanie ograniczyć nagrzewanie się przewodów niepalnych, uniemożliwiając zapłon innych materiałów oraz zapobiegać przedostawaniu się ognia i dymu do sąsiednich stref pożarowych.

Zaufaj specjalistom i zadbaj o bezpieczeństwo osób i mienia. Skorzystaj z profesjonalnych usług AZICO.

Systemy zabezpieczeń przepustów instalacyjnych

Istnieje wiele różnych systemów zabezpieczeń dedykowanych dla różnych rodzajów instalacji, które charakteryzują się odpowiednimi parametrami w klasie odporności ogniowej (EI).

W przypadku systemów kablowych stosuje się różnorodne masy i kity uszczelniające, kombinowane systemy uszczelnień z wełną mineralną i inne rozwiązania. Dzięki zastosowaniu tych systemów możliwe jest skuteczne zabezpieczenie PPOŻ przejść instalacyjnych i zapobieżenie rozprzestrzenianiu się ognia.

Kanały ognioodporne dla nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej

Aby zapewnić nieprzerwane dostarczanie energii elektrycznej w warunkach pożarowych, stosuje się kanały ognioodporne o określonym czasie odporności ogniowej. Kanały oznaczone jako E30, E60 lub E90 są w stanie prowadzić okablowanie przez odpowiednio 30, 60 i 90 minut, zapewniając ochronę przed ogniem. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie funkcjonalności systemów elektrycznych, takich jak np. systemy sygnalizacji pożarowej, nawet w przypadku pożaru.

Kable ognioodporne – bezpieczne dostarczanie energii w czasie pożaru

Kable ognioodporne są niezastąpionymi elementami w zabezpieczaniu przepustów instalacyjnych. Dzięki swoim specjalnym właściwościom kable ognioodporne są w stanie zmniejszyć straty związane z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się ognia. 

W przypadku pożaru te specjalnie zaprojektowane przewody nadal utrzymują przepływ energii elektrycznej, dostarczając ją do niezbędnych systemów, takich jak systemy sygnalizacji pożarowej. Co więcej, kable ognioodporne emitują mniej toksyn i szkodliwych gazów dzięki swojej bezhalogenowej budowie, pozbawionej takich substancji jak fluor, chlor i brom.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych dla systemów rurowych

Dla systemów rurowych, takich jak stalowe, żeliwne, PCV, istnieje różnorodność rozwiązań zabezpieczających, zależnych od materiału rur, ilości rur w przejściu, stosowanych średnic itp. W takich przypadkach stosuje się kołnierze ognioochronne, masy uszczelniające, a także masy z wełną mineralną i inne techniki, aby skutecznie zabezpieczyć przepusty instalacyjne.

Producenci specjalizujący się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych

Na rynku istnieje wiele renomowanych producentów, którzy specjalizują się w dostarczaniu wysokiej jakości zabezpieczeń przeciwpożarowych. Niektóre z nich to PROMAT, HILTI, ALFASEAL, MERCOR, CARBOLINE. Te firmy oferują różnorodne rozwiązania z zakresu zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, spełniające odpowiednie normy i wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wymogi prawne dotyczące klas odporności ogniowej przepustów instalacyjnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60.

W przypadku elementów oddzielenia przeciwpożarowego, przepusty instalacyjne powinny spełniać klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Jest to istotne z punktu widzenia przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia w budynkach.

Zabezpieczenie PPOŻ przejść instalacyjnych – skorzystaj z usług specjalistów AZICO

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych są nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach. Poprzez odpowiedni dobór systemów zabezpieczeń, takich jak zastosowanie kanałów ognioodpornych, kabli ognioodpornych, kołnierzy ognioochronnych i innych rozwiązań, możliwe jest skuteczne ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się ognia i dymu w przypadku pożaru.

Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii oraz zaangażowaniu producentów specjalizujących się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych dostępne są coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Zadbaj o bezpieczeństwo z AZICO i wybierz najlepsze zabezpieczenie PPOŻ przejść instalacyjnych. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza online lub dzwoniąc po podany numer w zakładce „Kontakt”.