Prawo budowlane nakazuje dbać o właściwy stan techniczny budynków. 

Zapewnia to przede wszystkim bezpieczeństwo, które jest przecież niezwykle ważne. Okresowe przeglądy budynków pozwalają utrzymać je w odpowiednim stanie technicznym. Kto może przeprowadzić kontrolę budynku oraz jak często należy to robić? 

Przeglądy budynków – kto ich dokonuje? 

Prawo budowlane mówi nam, że to właściciel bądź zarządca danego obiektu budowlanego jest zobowiązany do utrzymania go w należytym stanie technicznym. Aby tak było, należy dokonywać regularnych przeglądów budynku. Zadanie to należy zlecić odpowiedniej firmie, posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i zakresie. W zależności od przedmiotu okresowej kontroli, upoważnioną do tego firmą będzie ta, która posiada uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Systematyczne kontrole leżą w interesie właściciela – to on powinien zadbać o to, by się odbyły. Niestety musi liczyć się z niemałymi kosztami, z tego też powodu wielu właścicieli ignoruje obowiązek. Konsekwencją może być nie tylko kara czy awaria, ale również stworzenie zagrożenia zdrowia, a nawet i życia. 

Jak często należy dokonywać przeglądów? 

Co 5 lat należy dokonywać kontroli: 

  • instalacji elektrycznej,  
  • instalacji piorunochronnej,  
  • urządzeń chłodniczych w systemie klimatyzacji, pod warunkiem, że mają nominalną moc chłodniczą większą niż 12 kW. 

Co 2 lata należy dokonywać kontroli: 

  • kotła opalanego nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym,  
  • doraźnej bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia silnych wiatrów, pożarów, powodzi czy wstrząsu sejsmicznego. 

Raz w roku należy dokonywać kontroli: 

  • instalacji oraz urządzeń, które służą ochronie środowiska (mowa tu o oczyszczalni ścieków czy szambie), 
  • instalacji gazowych,  
  • przewodów kominowych, zarówno dymowych, spalinowych, jak i wentylacyjnych.