Projektowanie SSP wymaga zarówno wiedzy technicznej, jak i doświadczenia praktycznego.

Zadbać należy tutaj między innymi o stosowne rozmieszczenie oraz dobór elementów takiego systemu oraz właściwe zaprojektowanie i zlokalizowanie serwerowni. Całość musi być dopasowana do rodzaju obiektu, w jakim ma się znaleźć SSP i gwarantować ochronę zdrowia oraz życia przebywających tam ludzi, a także należyte zabezpieczenie wartości materialnych. 

Podstawowe zasady projektu systemu pożarowego 

Pierwszy etap projektowania systemu SSP to stwierdzenie wymagań, jakie ma spełniać dany budynek w zakresie wykrywania oraz alarmowania pożaru. Taka analiza polega między innymi na określeniu, jaki obszar budynku powinien zostać objęty ochroną. Do czynienia możemy mieć z ochroną całkowitą, strefową, lokalną oraz dróg ewakuacyjnych. Kolejny ważny element do stworzenie planu postępowania w czasie alarmu pożarowego. Niezbędne jest tutaj rozpatrzenie przewidywalnego planu ewakuacji oraz jego zależności od miejsca pożaru, charakteru wykorzystania obiektu z uwzględnieniem pory dnia, oszacowanie czau przewidzianego na reakcję straży pożarnej i sposobu jej wzywania, zdefiniowanie obowiązków oraz odpowiedzialności personelu w czasie ewakuacji i kierowania akcją gaszenia oraz sposobu informowania osób o pożarze oraz określenie współzależności SSP z pozostałymi środkami ochrony przeciwpożarowej. 

Planowanie oraz projektowanie SSP obejmuje: wybór elementów systemu — czujek, sygnalizatorów oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych, podział budynku na strefy dozorowe oraz alarmowe, rozmieszczenie elementów w obiekcie oraz określenie sposobu nadzoru nad instalacją oraz wyświetlania jej wskazań. Następny etap stanowią prace montażowe i łączeniowe, a ostatni — uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności funkcjonowania instalacji. 

Jakie wymagania powinno spełniać pomieszczenie centrali sygnalizacji pożarowej? Przede wszystkim, musi by ono nadzorowane przez automatyczne czujki. Oprócz tego, w pobliżu centrali znajdować powinien się ręczny ostrzegacz pożaru. Lokalizacja centrali musi być uzgodniona z przedstawicielem PSP i znajdować się w pobliżu głównego wejścia do budynku, zapewniając łatwy dostęp straży pożarnej. Dodatkowo, powinna ona gwarantować należyte zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem czynników środowiskowych i stosowne warunki atmosferyczne oraz oświetleniowe.