W jakiego rodzaju obiektach powinny znajdować się gaśnice? Co na ten temat mówią obowiązujące aktualnie w Polsce przepisy? 

Gaśnie znajdować powinny się między innymi w budynkach oraz obiektach budowlanych. Zgodnie z ustawą o ochronie pożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku, właściciel budynku, obiektu budowlanego czy pożaru, jest zobowiązany do wyposażenia ich w wymagane urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, zapewnienia ich konserwacji oraz naprawy w sposób zapewniający ich właściwe funkcjonowanie oraz zapewnienia przebywającym tam osobom możliwości ewakuacji. Wymienione powyżej obiekty powinny być wyposażone w gaśnice, które spełniają wymagania Polskich Norm. Ich rodzaj powinien być dopasowany do gaszenia grup pożarów, które mogą tam wystąpić. Są to: ciecze oraz materiały stałe topiące się, metale, gazy, tłuszcze oraz oleje w urządzeniach kuchennych i materiały stałe, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli. 

Gaśnice znajdować muszą się również na stajach paliw oraz w magazynach butli z gazem płynnym. Jeżeli chodzi o obiekty pierwszego typu, wyposażyć należy je w 2 gaśnice przewoźne, każda o masie 25 kg, 2 gaśnice przenośne proszkowe ważące po 6 kg oraz 3 koce gaśnicze. Jeżeli chodzi o stanowisko wydawania gazu płynnego, przypadać powinny na nie 2 gaśnice przenośne proszkowe, każda o wadze 6 kg oraz 1 koc gaśniczy. 

W gaśnice wyposażyć należy także pojazd samochodowy. Znajdować musi się w nim 1 gaśnica. Umieścić powinno się ją w miejscu łatwo dostępnym. W samochodzie ciężarowym, który przewozi osoby poza kabiną kierowcy oraz posiada pomieszczenie dostosowane do przewozu osób, umieścić należy 2 gaśnie, z których 1 musi znajdować się możliwie jak najbliższej kierowcy, a druga — wewnętrz przestrzeni, która służy do przewozu osób. Jeżeli chodzi natomiast o autobus, jeżeli jego długość nie przekracza 6 m, może on posiadać 1 gaśnicę. W przypadku dłuższych pojazdów, niezbędne jest umieszczenie w nim 2 gaśnic — 1 w pobliżu kierowcy, drugiej — we wnętrzu autobusu, w miejscu łatwo dostępnym.