Urządzenia przeciwpożarowe pełnią bardzo ważną rolę. Ich celem jest zapobieganie, a także zwalczanie pożarów. Aby działały prawidłowo, konieczne jest dokonywanie regularnych przeglądów, mających na celu wykrycie ewentualnych usterek. Kto i kiedy dokonuje przeglądów urządzeń przeciwpożarowych? 

Kto może dokonać przeglądu urządzeń przeciwpożarowych? 

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym zgodnie z przepisami, które zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Przegląd należy zlecić osobie bądź firmie do tego uprawnionej, która sporządzi odpowiedni raport. Powinna to być profesjonalna i rzetelna firma. 

Wybór odpowiedniej firmy do wykonania przeglądu nie jest wcale prosty. Lata doświadczeń pozwalają nam znaleźć godną zaufania firmę, z której usług będziemy korzystać regularnie. Na samym początku jednak musimy zwracać uwagę na kompetencje oraz uprawnienia danej osoby. 

Jak często należy dokonywać przeglądów? 

Wyróżniamy wiele różnego rodzaju urządzeń przeciwpożarowych. Węże należy poddawać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnie robocze instalacji raz na 5 lat. Gaśnice z kolei wymagają przeglądu technicznego oraz czynności konserwacyjnych dokonywanych w okresie zgodnym z zaleceniem producenta – przynajmniej raz w roku. Również raz w roku należy dokonać przeglądu i konserwacji hydrantu za pomocą miernika przepływu i miernika ciśnień.