W biurowcu czy fabryce, gdzie jednocześnie przebywają dziesiątki, a niekiedy nawet setki osób, nietrudno o pożar. Mnogość sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyczynić może się do przypadkowego zwarcia w instalacji. Do czynienia możemy mieć tam również z przypadkowym zaprószeniem ognia, uderzeniem pioruna czy celowym podpaleniem. Jako że skutki działania ognia mogą być niezwykle kosztowne, warto zainwestować w wysokiej jakości ochronę przeciwpożarową. 

Aby uniknąć konieczności odbudowywania budynku po pożarze, co wiązać może się z ogromnymi kosztami i przestojem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a co za tym idzie — z niemałymi stratami finansowymi, zadbać należy o odpowiednie ubezpieczenie. Jego zakres może być różny. Ubezpieczenie obejmować może między innymi budynki wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarze oraz budowle, takie, jak bramy, ogrodzenia, szklarnie czy namioty, pomieszczenia, w których świadczone są usługi, elementy otoczenia budynku, jak murki ogrodowe czy lampy oświetleniowe, urządzenia techniczne, maszyny, aparaty, narzędzia, wyposażenie pomieszczeń firmowych, towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń, środki obrotowe czy przedmioty należące do pracowników. Firma ubezpieczeniowa wypłaci środki między innymi wówczas, gdy budynek firmy został zniszczony przez ogień czy wtedy, kiedy straż pożarna uszkodzi wyposażenie przedsiębiorstwa w czasie gaszenia pożaru. Dodatkowo, uzyskać można również zwrot kosztów związanych z akcją ratowniczą, sprzątaniem pozostałości po szkodzie, odtwarzaniem dokumentacji produkcyjnej czy zakładowej oraz naprawą uszkodzonych instalacji, przewodów czy centralnego ogrzewania.  

Dlaczego jeszcze warto zabezpieczyć firmę przed pożarem? Daje to zarówno właścicielowi firmy, jak i jego pracownikom poczucie bezpieczeństwa oraz braku zagrożenia.