Gaszenie gazem sprawdza się w miejscach, w których przechowywane są wartościowe przedmioty lub dane i używanie do ich gaszenia wody mogłoby spowodować straty porównywalne z działaniem ognia. Instalacje gaśnicze wykorzystujące gazy obojętne dają możliwość automatycznego wykrycia i zasygnalizowania pożaru oraz rozpoczęcia akcji gaśniczej w chronionych strefach.  Jako środek gaśniczy wykorzystywane są gazy tj. INERGEN (IG-541), dwutlenek węgla CO2, FM-200 lub NOVEC-1230. System gaszenia gazem współdziała z systemem sygnalizacji pożarowej (SSP). Po wykryciu ognia przez czujniki, odpowiedni sygnał jest puszczany do centralki. Uruchamia się sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, informująca o zagrożeniu pożarem. Po ustalonym na ewakuację czasie, system gaszenia gazem automatycznie zwalnia elektrozawory na zbiornikach i środek gaśniczy zostaje wyzwolony. Dostępna jest również opcja wyzwolenia ręcznego.

Systemy gaszenia gazem stosowane są wszędzie tam, gdzie zastosowanie niegazowych środków gaśniczych (woda, piana, proszek) może doprowadzić do trwałych uszkodzeń gaszonych przedmiotów i pomieszczeń. Tego typu systemy stosuje się w ochronie między innymi:

 

  • serwerowni, centrów przetwarzania danych, centrów finansowych i banków, skarbców,
  • stacji transformatorowych, rozdzielni elektrycznych, elektrowni i elektrociepłowni,
  • zakładów produkcyjnych,
  • laboratoriów,
  • szpitali, archiwów, muzeów, galerii, bibliotek

System gaszenia gazem – automatyczny system przeciwpożarowy przeznaczony na gazowe środki gaśnicze, jeden z typów stałych urządzeń gaśniczych (SUG). Najbardziej popularne są systemy gdzie stosowane są czyste środki gaśnicze, jak gazy FE-36, FM-200 lub Novec 1230, gazy obojętne (tzw. inergeny) lub CO2.

 

Inergen (IG-541) – (52% azot, 40% argon, 8% CO2) jeden z najnowszych sposobów gaszenia gazem, którego działanie polega na obniżaniu poziomu tlenu znajdującego się w pomieszczeniu, co nie zagraża przebywającym w nim osobom (ochrania mienie, ludzi i środowisko). Doskonale sprawdza się w muzeach i bibliotekach, a także pomieszczeniach, w których znajduje się dużo urządzeń elektronicznych. Jego podstawowe zalety, oprócz skuteczności, to działanie w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska, a także brak odpadów pozostawianych w atmosferze.

 

Dwutlenek węgla (CO2) – jest to bezbarwny, bezwonny, niepalny gaz, dobrze rozpuszczalny w wodzie, cięższy od powietrza.  Stosowany jest jako czynnik roboczy w gaśnicach śniegowych i instalacjach gaśniczych. Gaśnicze działanie CO2 polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy. Ze względu na swoje właściwości jest przeznaczony głównie do zabezpieczania obszarów, w których nie znajdują się ludzie. W spawalnictwie wykorzystywany jest jako otulina gazowa. Używany jest także jako atmosfera neutralna w dojrzewalniach owoców. W przemyśle spożywczym wykorzystuje się go: jako składnik piwa i napojów gazowanych (dodatek do żywności nr E290), do pakowania, zamrażania i schładzania.

 

FM-200 (HFC-227ea) – popularny zamiennik halonu. Bezpieczny gaz gaśniczy, który nie ma negatywnego wpływu na warstwę ozonową (ODP=0). Stosowany do gaszenia ognia w takich miejscach jak pracownie komputerowe, serwerownie czy biblioteki – nie pozostawia zanieczyszczeń i nie szkodzi zdrowiu człowieka. Ogromnymi atutami FM-200 są natychmiastowe działanie, brak szkód spowodowanych użyciem w pomieszczeniach, a także relatywnie krótki czas życia w atmosferze (około 31 lat).

 

NOVEC 1230 – zamiennik halonu. Ma zerowy wpływ na warstwę ozonową (ODP=0), czas życia w atmosferze wynosi 5 dni. Novec 1230 w temperaturze pokojowej jest cieczą, w stanie gaszenia staje się gazem. Jest to środek gaśniczy nieposiadający zapachu i barwy, który absorbuje energię cieplną, wywołując efekt schłodzenia. Jest w stanie bardzo szybko zneutralizować zagrożenie, zanim dojdzie do poważnych szkód. Novec 1230 to środek w pełni ekologiczny, nie pozostawiający mgły oraz nie powodujący szoku termicznego gaszonych urządzeń czy innych przedmiotów. Stosowany do gaszenia m. in. w serwerowni, centralach telefonicznych, muzeach, archiwach.

 

FE-36 (HFC-236fa) – jest to gaz bezwonny, bezbarwny magazynowany w temperaturze pokojowej jako ciecz, podczas wyzwolenia staje się gazem. Nie przewodzi prądu, nie powoduje korozji. Po wyzwoleniu odparowuje z gaszonych powierzchni pozostawiając czystą powierzchnię bez osadów i zabrudzeń. Nie ma wpływu na warstwę ozonową (ODP=0). Stosowany jest do gaszenia m. in. w serwerowniach, muzeach, archiwach, bibliotekach.

 

Jak widać, dobór odpowiedniego systemu gaszącego ma ogromne znaczenie. To jaki gaz zostanie zastosowany, zależy od wielu czynników takich jak chociażby przeznaczenie pomieszczenia czy rodzaj wyposażenia, które w nim się znajduje.

 

Gaszenie gazami to aktualnie jedna z najpopularniejszych metod ochrony przeciwpożarowej obiektów. Jest przy tym bardzo wymagająca pod względem inżynierskim. Zarówno projektowanie, jak i montaż stałych urządzeń gaśniczych gazowych powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami. Stężenia projektowe gazów muszą być precyzyjnie wyliczone z uwzględnieniem nie tylko kubatury gaszonego obiektu, ale również znajdujących się w nim przeszkód, tak, aby przy zachowaniu wymaganych poziomów stężeń bezpiecznych dla personelu, zagwarantować skuteczność gaszenia. Dlatego opracowanie systemu gaszenia gazem dla każdego obiektu należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie z odpowiednim doświadczeniem i wysokim poziomem wiedzy inżynierskiej.