Hydranty wewnętrzne wykorzystywane są w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL. W jakiego rodzaju obiektach powinny się one znaleźć? 

Hydranty wewnętrzne DN25 stanowią obowiązkowy element wyposażenia budynków wysokich oraz wysokościowych na każdej kondygnacji. Wyjątek stanowią kondygnacje, które obejmują strefę pożarową ZL. Umieszcza się je także w budynkach niskich oraz średniowysokich, innych niż tymczasowe, na każdej z kondygnacji. Hydranty DN25 znaleźć muszą się w strefie pożarowej o powierzchni powyżej 200 m2, która została zaklasyfikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL III oraz ZL V.  Zamontowane powinny być one również w strefie pożarowej zaklasyfikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni powyżej 200 m2 w budynku średniowysokim oraz powyżej 1000 m2 w budynku niskim. 

Hydranty wewnętrzne stosuje się w budynkach użyteczności publicznej, a także zamieszkania zbiorowego, takich jak: przedszkola, szkoły, apteki, biura, apteki, sklepy, hotele czy centra handlowe. 

Innym rodzajem hydrantów wewnętrznych są DN33, które wymagane są w garażu zamkniętym jednokondygnacyjnym zawierającym powyżej 10 miejsc postojowych oraz w garażu wielokondygnacyjnym. 

Do czynienia możemy mieć także z hydrantami DN52, które są wymagane w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 oraz powierzchni przekraczającej 200 m2, strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego 2, gdzie znajduje się pomieszczenie o powierzchni powyżej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m2, a także w budynku niskim lub średniowysokim przy wejściu do pomieszczeń PM czy technicznych o powierzchni powyżej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, które znajdują się w strefie pożarowej, która została zaklasyfikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V.