Oferujemy usługi w zakresie przeglądów i naprawy, usuwania awarii:

 

 • systemów oddymiania i systemów ppoż.,
 • systemów zamknięć ogniowych
 • klap oddymiających
 • bram przeciwpożarowych,
 • drzwi przeciwpożarowych,
 • kurtyn i rolet przeciwpożarowych

 

Serwis i konserwacja systemów ppoż.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie wykonywania i naprawy systemów przeciwpożarowych w tym:

 

 • systemów oddymiania, serwis klap oddymiających
 • systemów sygnalizacji pożaru (SAP),
 • systemów zamknięć ogniowych
 • systemów elekrycznych sterowania i obsługi bram przeciwpożarowych w tym również przegląd samych bram i drzwi ppoż

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 80 poz. 563, Z dn. 21.04.2006r, §3,pkt.2 I 3) urządzenia oddymiania należy konserwować co najmniej raz na 6 miesięcy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

Podstawowe zalety zlecenia konserwacji naszej firmie:

 

 • Wywiązanie się z obowiązków jakie nakłada na właściciela obiektu Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
 • Fachowa obsługa serwisowa, możliwość konsultacji i pytań dot. systemu bądź jego działania i obsługi,
 • Możliwość wezwania serwisanta w trybie awaryjnym do awarii, Serwis autoryzowany

Zgodnie z wymaganiami producentów systemów oddymiania zalecane jest wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji: drzwi przeciwpożarowe dwa razy do roku dla systemów elektrycznych oraz pneumatycznych z funkcją przewietrzania , jeden raz do roku dla systemach pneumatycznych bez funkcji przewietrzania.

 

Serwis drzwi, bram i kurtyn przeciwpożarowych

 

Należy pamiętać że Administrator obiektu jest zobowiązany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 109 poz. 563, Z dn. 07.06.2010r, §3,pkt.2 I 3) do wykonywania okresowych przeglądów wszystkich urządzeń przeciwpożarowych w tym również bram i drzwi przeciwpożarowych które należy konserwować w odstępach czasowych zgodnych z DTR i instrukcją obsługi producenta stolarki ale nie rzadziej niż raz w roku.

W ramach realizacji usług serwisowych proponujemy:

 

 • przeprowadzenie profesjonalnych przeglądów bram i drzwi ppoż, w ramach przeglądów rocznych zgodnie z rozporządzeniem. W trakcie przeglądów weryfikujemy ewentualne nieprawidłowości działania lub braki i w miarę możliwości usuwamy usterki, dokonujemy regulacji i konserwacji,
 • w przypadku stwierdzenia awarii nie możliwych do usunięcia w ramach przeglądu dokonujemy diagnozy możliwości naprawy sprawdzanego urządzenia, a na tej podstawie sporządzamy kosztorys wykonawczy na naprawę bądź wymianę wadliwego sprzętu.