Niezależnie od przeznaczenia i oczekiwanej klasy odporności ogniowej Państwa obiektu, firma AZICO będzie w stanie zapewnić kompleksowe usługi w kwestii jego zabezpieczenia ogniochronnego. Jednym z głównych obszarów naszej działalności jest bowiem projektowanie systemów przeciwpożarowych dostosowanych do potrzeb specyfikacji technicznej budynku i jego użytkowników. Zakres świadczeń obejmuje również oczywiście fachowy montaż urządzeń ppoż,, a także ich konserwację oraz serwis.

Instalacja przeciwpożarowa to system wykrywania zagrożenia na wczesnym etapie

Kompletne systemy przeciwpożarowe zaprojektowane przez naszych specjalistów mogą obejmować nowoczesne rozwiązania w zakresie:

Zamontowane czujniki ppoż. i inne urządzenia wchodzące w skład instalacji pozwolą ograniczyć finansowe skutki oddziaływania termicznego na wyposażenie zakładowe lub elementy konstrukcyjne i znacznie poprawią warunki, w jakich odbywać się będzie akcja ewakuacyjna.

Możemy dla Państwa ponadto zaprojektować i zainstalować automatyczny system wentylacji przeciwpożarowej, który załączy się automatycznie w momencie wykrycia dymu. To jednak jedynie niewielka część naszej oferty, więcej informacji na jej temat znajdą Państwo poniżej.

Oferujemy Państwu:

   • instalacje sygnalizacji pożaru, oddymiania i oświetlenia awaryjnego, eksplozymetryczne, hydrantowe i inne, a także montaż dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych ppoż.;
   • projektowanie i przeglądy systemów przeciwpożarowych, sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej, a także kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy;
   • opracowanie bądź aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.);
   • profesjonalny sprzęt gaśniczy;
   • drzwi, ścianki i bramy ppoż. oraz ich montaż;
   • przejścia instalacyjne;
   • projektowanie kompletnych, elektronicznych systemów zabezpieczeń.