Czy zastanawiali się Państwo kiedykolwiek, co by się stało, gdyby nagle padło oświetlenie w Państwa firmie lub budynku? Brak właściwego oświetlenia awaryjnego może skutkować paniką, dezorientacją, a nawet zagrożeniem bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. Dlatego tak ważne jest, aby mieć pewność, że w przypadku awarii, oświetlenie awaryjne zadziała w pełni i zapewni bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom lub pracownikom budynku.

Specjaliści z Azico.pl kompleksowo przygotują dla Państwa odpowiednie oświetlenie ewakuacyjne w pełni funkcjonalne i gotowe do użycia w każdej sytuacji awaryjnej. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe przygotowanie i instalację oświetlenia awaryjnego, które spełni wszelkie wymagania i normy bezpieczeństwa.

Oświetlenie przeciwpożarowe – zakres usługi

Jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa różne rodzaje oświetlenia awaryjnego. W ramach tej usługi oferujemy:

  • oświetlenie ewakuacyjne – jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w czasie opuszczania miejsc pobytu osób przez stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikację i wykorzystanie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i zastosowanie sprzętu pożarowego i sprzętu bezpieczeństwa;
  • oświetlenie przeciwpożarowe strefy otwartej (zapobiegające panice) – jego celem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia paniki i umożliwienie bezpieczeństwa osób zmierzających w kierunku dróg ewakuacyjnych przez zapewnienie warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana. W ramach tego rodzaju oświetlenia zaleca się, aby przeszkody występujące na wysokości do 2 metrów (mierzonej od podłogi) były również oświetlone;
  • światło awaryjne strefy wysokiego ryzyka – jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także umożliwienie właściwego zakończenia działań w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w tej strefie.

Światło awaryjne – jak wygląda proces jego instalacji?

Proces przygotowania oświetlenia awaryjnego składa się z kilku kroków, które opisujemy poniżej:

  1. Analiza wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego – przeprowadzamy analizę wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W tym celu sprawdzamy, jakie są wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego w danym budynku lub obiekcie i jakie rodzaje oświetlenia są potrzebne.
  2. Projektowanie oświetlenia awaryjnego – na podstawie wyników analizy projektujemy oświetlenie awaryjne, uwzględniając wymagania bezpieczeństwa i funkcjonalności. Projektujemy oświetlenie drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej i strefy wysokiego ryzyka, uwzględniając odpowiednie lampy oświetlenia awaryjnego.
  3. Instalacja oświetlenia awaryjnego – po zaakceptowaniu projektu, przystępujemy do instalacji. Montujemy oświetlenie zgodnie z przygotowanym projektem.
  4. Testowanie oświetlenia awaryjnego – po zakończeniu instalacji przeprowadzamy testowanie oświetlenia awaryjnego, aby upewnić się, że działa ono poprawnie i spełnia wymagania bezpieczeństwa.
  5. Konserwacja i przeglądy oświetlenia awaryjnego – aby zapewnić pełną funkcjonalność oświetlenia awaryjnego w czasie awarii, regularnie przeprowadzamy konserwację i przeglądy. W czasie tych działań sprawdzamy, czy oświetlenie jest w dobrym stanie technicznym, czy działa poprawnie i czy spełnia wymagania bezpieczeństwa.

Jeśli zależy Państwu na bezpieczeństwie swoich pracowników lub klientów, oświetlenie awaryjne w budynku lub obiekcie jest niezbędne. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skorzystania z naszych usług zachęcamy do kontaktu.