Rola Serwisu Systemów Przeciwpożarowych

Bezpieczeństwo budynków oraz osób w nich przebywających zależy w dużej mierze od sprawności instalacji przeciwpożarowych. Konserwacja tych systemów to kluczowy element, który nie tylko zapewnia ich niezawodność, ale także zgodność z przepisami prawa. Czy wiesz,…

Oświetlenie Awaryjne – Klucz do Bezpieczeństwa

W obliczu nagłych wypadków, takich jak awarie prądu czy pożary, oświetlenie awaryjne odgrywa kluczową rolę w ochronie życia i utrzymaniu porządku. Te systemy są nieodłącznym elementem infrastruktury każdego obiektu, zabezpieczając spokój i kontrolę podczas nieprzewidzianych…

Rola Systemu Sygnalizacji Pożaru

W miarę rozwoju technologicznego i ekspansji przemysłowej, współczesne przedsiębiorstwa stają przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego . Zarówno przestrzenie komercyjne, jak i przemysłowe charakteryzują się zwiększonym ryzykiem wystąpienia pożarów, co wynika z…

Zasady rozmieszczenia gaśnic

Aby zagwarantować bezpieczeństwo w miejscu pracy, zadbać należy o stosowne rozmieszczenie gaśnic.  W ten sposób zyskać można szansę na szybkie ugaszenie ognia oraz walkę z pożarem do momentu przybycia straży pożarnej.  Grupy pożarów a rodzaje gaśnic  Gaśnice, jakie znajdować będą się w miejscu…

Kiedy konieczne jest zamontowanie hydrantów wewnętrznych?

Hydranty wewnętrzne wykorzystywane są w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL. W jakiego rodzaju obiektach powinny się one znaleźć?  Hydranty wewnętrzne DN25 stanowią obowiązkowy element wyposażenia budynków wysokich oraz wysokościowych na każdej kondygnacji. Wyjątek stanowią kondygnacje, które…

Gdzie niezbędne jest zastosowanie gaśnicy?

W jakiego rodzaju obiektach powinny znajdować się gaśnice? Co na ten temat mówią obowiązujące aktualnie w Polsce przepisy?  Gaśnie znajdować powinny się między innymi w budynkach oraz obiektach budowlanych. Zgodnie z ustawą o ochronie pożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku,…