Aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia i dymu w budynku, konieczne jest uszczelnienie szczelin budowlanych znajdujących się na granicy poszczególnych stref budynku. To właśnie one stanowią często bowiem najbardziej newralgiczne elementy konstrukcji pod względem odporności ogniowej.

Nasza firma wykonuje kompleksowe zabezpieczenia przeciwpożarowe dylatacji odpowiednio do wymaganej klasy odporności ogniowej obiektu oraz jego elementów. Specjaliści AZICO dobiorą odpowiednie masy ogniochronne, wełnę mineralną bądź inne materiały uszczelniające do stropu lub ścian w Państwa budynku, tak aby zagwarantować jego użytkownikom optymalne bezpieczeństwo w razie wystąpienia zagrożenia.

Posiadamy szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych dylatacji i zawsze jesteśmy w stanie doradzić naszym Klientom najbardziej opłacalne rozwiązanie dla konkretnego projektu budowlanego.