Zasady rozmieszczenia gaśnic

Aby zagwarantować bezpieczeństwo w miejscu pracy, zadbać należy o stosowne rozmieszczenie gaśnic.  W ten sposób zyskać można szansę na szybkie ugaszenie ognia oraz walkę z pożarem do momentu przybycia straży pożarnej.  Grupy pożarów a rodzaje gaśnic  Gaśnice, jakie znajdować będą się w miejscu…

Kiedy konieczne jest zamontowanie hydrantów wewnętrznych?

Hydranty wewnętrzne wykorzystywane są w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL. W jakiego rodzaju obiektach powinny się one znaleźć?  Hydranty wewnętrzne DN25 stanowią obowiązkowy element wyposażenia budynków wysokich oraz wysokościowych na każdej kondygnacji. Wyjątek stanowią kondygnacje, które…

Gdzie niezbędne jest zastosowanie gaśnicy?

W jakiego rodzaju obiektach powinny znajdować się gaśnice? Co na ten temat mówią obowiązujące aktualnie w Polsce przepisy?  Gaśnie znajdować powinny się między innymi w budynkach oraz obiektach budowlanych. Zgodnie z ustawą o ochronie pożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku,…

Jak zaprojektować systemy sygnalizacji przeciwpożarowej SSP?

Projektowanie SSP wymaga zarówno wiedzy technicznej, jak i doświadczenia praktycznego. Zadbać należy tutaj między innymi o stosowne rozmieszczenie oraz dobór elementów takiego systemu oraz właściwe zaprojektowanie i zlokalizowanie serwerowni. Całość musi być dopasowana do rodzaju obiektu, w jakim…

Rodzaje instalacji przeciwpożarowych

Wyróżnia się 4 główne rodzaje instalacji przeciwpożarowych.  Są nimi: DSO (dźwiękowe systemy ostrzegawcze), SSP (systemy sygnalizacji pożarowej), SWP (systemy wentylacji pożarowej) oraz oświetlenie awaryjne. Czym charakteryzuje się każdy z nich?  DSO  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze umożliwiają sprawne powiadamianie osób przebywających…

Jakie są konsekwencje braku zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa jest przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Jakie konsekwencje grożą za ich naruszenie?  Wbrew pozorom, odpowiedzialność za nie przestrzeganie przepisów ochrony pożarowej nie zawsze spoczywa na właścicielu danego budynku. Zgodnie z…